LONRAC LEGAL és un despatx d’advocats, fundat per Fernando Rey, que presta assessorament jurídic a grups empresarials i familiars especialitzat en dret tributari i mercantil.

El client és el centre de la nostra activitat entenent el seu negoci, els seus interessos i els seus objectius múltiples.

Soci fundador

Després de 36 anys d’experiència professional a Garrigues, 23 com a soci director de Catalunya, Aragó i Balears, vaig decidir iniciar el meu propi projecte professional.

Sóc advocat especialista en Dret Tributari i Mercantil, i he participat en nombroses operacions de M&A i en l’assessorament global a grups familiars.

Membre de consells assessors d’empreses familiars.

Professor d’ESADE (Universitat Ramon LLull) des del 1994 fins al 2010. Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) a l’IESE.

Coautor de diversos llibres i manuals: Manual de dret tributari, publicat per l’Editorial CISS; “Les operacions societàries de modificació estructural” de Tirant lo Blanc; “Comentaris a la nova Llei de l’IRPF”, editat per Marcial Pons, “Manual de Comptabilitat i Consolidació”, editat per Aranzadi; “La tributació de les operacions immobiliàries”, editat per Marcial Pons.

Durant la meva carrera professional he intentat inculcar als meus equips una metodologia concreta de treballar i de prestar serveis jurídics centrada en l’honradesa, la confiança, la recerca de l’excel·lència i intentar superar les expectatives dels clients.

Assessorament en castellà, català i anglès.

Àrees de pràctica

Dret Mercantil

Assessorem des de la perspectiva legal en tot tipus de processos de compravenda d’empreses i/o actius, fusió o escissió, inversions de capital risc, desenvolupament de start-ups, acords entre socis i protocols familiars, entre d’altres, incloent-hi la capacitat de coordinar equips multidisciplinaris i internacionals. L’assessorament contempla la perspectiva compradora o inversora, venedora, de la propia societat o del seu equip gestor.

Així mateix, assessorem en la preparació i negociació de qualsevol acord de col·laboració empresarial o joint-venture, tant en el seu vessant contractual com a societària, a nivell nacional o internacional.

Dret Tributari

Assessorament en la tributació patrimonial (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions) de famílies empresàries i grups de societats. Assessorament contenciós tributari davant dels Tribunals Econòmics Administratius i Tribunals de Justícia.

Especialització en la planificació i la reorganització empresarial en operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors o aportació d’actius, així com en les diverses alternatives de generació de liquiditat en els socis persones físiques dels grups empresarials.

Assessorem, a societats o persones físiques, en processos de compra i venda de societats o actius (unitats productives, immobles, intangibles, etc.) procurant-ne l’optimització fiscal.

Assessorem en dissenys de sistemes de retribució flexible implantant incentius a mitjà i llarg termini de directius.